Psykoterapi

Psykoterapi kan være løsningen for dig

Hvis du står med en uoverskuelig og kaotisk livssituation, hvor du oplever at dine egne strategier ikke slår til.

Eller måske har du igennem længere tid, måske hele dit liv, oplevet at du bliver ved med at løbe ind i den samme mur. At problemerne flytter med og fortsætter med at give dig lidelse i dit liv.

Min tilgang som terapeut er, at vi gør det bedste vi kan med den livshistorie vi har med os, men også har brug for at gøre ting anderledes.

At du ikke er årsagen, men løsningen på dine problemer.

Jeg har primært arbejdet med voksne, men også i nogen grad børn og unge, og har særligt erfaring med:

– Senfølger efter overgreb

– Traumer og PTSD

– Belastningsreaktioner/Stress

– Lavt selvværd

– Selvskade

– Selvmordstanker

– Overspisning, Emotional eating

Dialektisk adfærdsterapi:

Omhandler analyse (kæder) og omstrukturering af adfærd, samt indlæring af nye færdigheder. At du bliver bedre til at forstå dine egne mønstre, møde dig selv og andre udfra en ikke dømmende tilgang, og erstatte problematisk adfærd med nye måder at gribe tingene an på.

Vi arbejder med færdigheder idenfor måder at holde ud, være opmærksom, regulere følelser, og være i relationer med andre.

Ergoterapi:

At gøre det muligt for det enkelte menneske at deltage i sit hverdagsliv, og i de aktiviteter der er vigtige.

Grundlaget for ergoterapi er en forståelse af, at aktiviteter er en forudsætning for trivsel og sundhed, og at alle mennesker har ret til at være aktive deltagere i eget liv.

Fokus er at få dig til at trives bedre i din hverdag.

Kognitiv terapi:

Ser primært på sammenhængen mellem tanker, følelser, fysiske reaktioner i kroppen og den måden hvorpå der reageres. I denne terapiform arbejder vi primært med hvordan du tænker f.eks, automatiske negative tanker, og hvordan du handler (når jeg tænker sådan, gør jeg således, og det føles…) Vi arbejder med hjemmeopgaver, således at du får knyttet det der foregår i terapilokalet, til de problemer du oplever derhjemme.

Sanseintegration: 

Handler om den måde vi modtager og bearbejder stimuli. hvis man har problemer med at bearbejde stimuli kan man f.es opleve at blive overvældet af lyde eller lugte, eller omvendt at man ikke reagerer for lidt. Når jeg anvender SI, kan det være en hjælpsom metode til f.eks at forstå tilbagevendende stress, eller spiseproblematikker. 

Som en del af dit terapeutiske forløb har du mulighed for at få lavet en Sensorisk profil (Adult sensory profile)

Prolonged exposure:

Er en behandlingsmetode der retter sig mod PTSD og traumer. Hvor vi i terapilokalet og derhjemme arbejder med at du besøger traumet på en ufarlig måde.

Målet med denne terapi, som er meget krævende, er at du med tiden kan opleve at den høje følelsesmæssige spænding der er knyttet til traumet, vil falde og gøre det muligt for dig at leve mere frit.

Mindfulness:

Mindfulness baseret kognitiv terapi( MBKT) og Mindfulness baseret stress reduktion(MBSR) er effektive og veldokumenterede terapiformer, der træner dig i at blive mere tilstede i dit liv.

Opmærksomhedstræning kan hjælpe dig med at frigøre dig fra negative tankemønstre, psykisk og fysisk smerte samt nedsætte stress. Grundbegreberne i Mindfulness er: Vedholdenhed, ikke dømmende, nysgerrighed og tålmodighed